Fundacions I Associacions Per al Desenvolupament De Educacio i Cultura a Barcelona